Avui en dia, degut a l’estrès i a l’alt ritme de vida que ens imposa la societat, son moltes les persones que pateixen dolor, tensió, estrés, cansament crònic, etc

El quiromassatge és una tècnica de massatge manual que consisteix en manipular pell, teixit adipós i músculs del cos humà.

Introduïda a Espanya pel Doctor Vicenç Lino Ferrandiz Garcia a la dècada dels 40.

Es realitzen, entre d’altres manipulacions, amassaments, friccions, percussions i vibracions.

Es treballa de manera generosa tota la zona afectada pel dolor per tal de localitzar l’origen de la lesió.

L’objectiu és alliberar la tensió superficial de la pell, , alimentar i reforçar la musculatura i estimular el sistema nerviós, afavorint la circulació sanguínia, limfàtica i des coaptant muscles, fàscies i teixit connectiu per tal de recuperar contractures, lesions i disfuncions.