La Reeducació Postural Global (RPG) és un mètodede treball dins de de fisioteràpia desenvolupat pel fisioterapeuta francès Philippe Souchard, i introduït a Espanya fa ja prop de 20 anys.

És un mètode de fisioteràpia progressiu, suau però actiu, que pot ser aplicat en totes les edats respectant les possibilitats de cada persona.

Aquesta teràpia es fonamenta en l’anàlisi global de tot el cos del pacient en conjunt.

Amb la RPG es treballa amb un tractament individualitzat per cada persona per dissenyar un treball global que, partint dels símptomes que presenta el pacient, puguem resoldre les causes que els han provocat.

Amb el tractament de RPG el pacient participa en la seva pròpia recuperació, guiat en tot moment pel fisioterapeuta, i per mitjà d’una sèrie d’exercicis de postura.