Els músculs i estructures del cos treballen unes sobre les altres per mitjà de plans, que aquests van interrelacionats entre si per un teixit anomenat neuroconectiu o fàscia neuromuscular, que en determinades ocasions, pot estar en retracció i treballar malament a nivell de la seva elasticitat, impedint que un múscul per exemple per molt treball antiinflamatori o de massatge que li fem, no ens permet retornar-lo i mantenir-lo a la seva posició correcte de relax, perquè aquesta “membrana” no aconsegueix la suficient elasticitat (és un embolcall del múscul i dels òrgans que els lliga/relaciona entre si)

En els últims estudis de medicina i fisioteràpia, s’ha vist la importància de tractament d’aquest teixit, ja que en molts estats patològics, encara que fem un tractament de la musculatura i de la resta d’estructures, sense un factor físic extern que ens permeti treballar a més profunditat i precisió, no podem accedir  a aquest “embolcall”  que limita la funció correcte del nostre cos.

Amb aquest sistema d’aparatología tecnològica en canvi, podem treballar en tot moment de forma precisa a diferentes profunditats i amb total precisió amb el sistema de control numèric, que ens indicarà en tot moment la força aplicada sobre el nostre cos, i de forma totalment indolora.

El sistema pot arribar a treballar fins a la zona del periosti a nivell de profunditat.

Aixi doncs, ens permet eliminar les restriccions d’aquest teixit i el dèficit d’elasticitat i mobilitat que presenta el pacient i les quals generen una alteració de la biomecànica corporal i per tant, una conseqüent aparició de patologia en molts casos.

Treballant aquestes estructures, buscarem normalitzar la biomecànica corporal, que en els estudis es demostra que  normalitzant aquesta, com que el cos torna a treballar de forma correcte, les lesions que son fruit o conseqüència  d’alguna alteració han de desaparèixer en acabar el tractament.

Quan tractem amb MD Physium una lesió, a més de facilitar l’alliberament d’una contractura i millorar les adherències entre plans i del teixit, realitzem una hiperèmia a la zona.

Aquest fenòmen genera una millora en la nutrició i una hiperoxigenació del teixit lesional, produint una acceleració del procés de regeneració.

Té una excel·lents resultats ens fibrosis post quirúrgiques, millorant tant  a nivell visual com a la palpació.

A nivell neurològic, tractem qualsevol compressió/estenosi d’un tram nerviós. Per exemple, una cervicobraquiàlgia, o compressió del nervi ciàtic per una hèrnia lumbar, permetent-nos tractar tant a nivell general tota l’esquena per normalitzar tot el conjunt corporal, fins a treballar de forma molt precisa tot el tram o recorregut del mateix nervi en compressió, aconseguint una millora en el seu trajecte, i alleugerant la pressió que genera la musculatura de la zona o altres estructures sobre aquest, i eliminar la simptomatologia d’una forma molt mes ràpida i mantinguda.

Ens ajuda a accelerar processos de recuperació muscular en esportistes elastificant els teixits i millorant el component biomecànic d’aquest, afavorint el correcte treball d’una musculatura o zona del cos que podia estar alterada per compensació, sobreesforç, fatiga…

Què s’entén per MD Physium?

La multiterapia és una branca de la fisioteràpia basada en el Mètode Va saló-Darder. Segons aquest model, en primer lloc es realitza un estudi precís de les restriccions del sistema múscul-esquelètic ja siguin de tipus postural, cicatrius postraumátiques o postquirúrgiques.

Després de ser valorades el conjunt de les limitacions de mobilitat del sistema múscul-esquelètic, s’empra el dispositiu MD Physium, constituït per múltiples capçals que treballen a pressions negatives per aconseguir estiraments dels músculs i les fascies que estan en retracció i volem retornar una mobilitat normal.

També es pot obtenir un massatge de drenante i relaxant en profunditat pel seu especial control de precisió.

Quins efectes poden derivar-se dels estímuls dels receptors mio-fascials? 

Poden crear un efecte beneficiós sobre el dolor, relaxant muscular i de drenatge limfàtic, que comportarien a retornar la mobilitat completa i la millora postural.

Què permet MD Physium?

 Possibilita un abordatge fisioterapeutic múltiple amb els seus aplicadors fixos i mòbils. Amb aquesta tècnica, el fisioterapeuta treballa a diferents nivells alhora, aconseguint el que s’obtindria en diferents sessions de fisioteràpia o osteopatía convencional.

Quin ús té?

Té diferents indicacions en els defectes posturals, contractures, restriccions articulars i en patologia degenerativa osteo-muscular, tant aguda com crònica.

El seu notable potencial drenant i descontracturant fan que sigui de gran valor a l’hora d’abordar lesions com:

  •  Limitació o rigidesa de la mobilitat articular en espatlla, colze, maluc, genoll i turmell
  •  Cervicalgias cròniques
  •  Lumbàlgies
  •  Defectes posturals crònics i restriccions musculars
  •  Capsulitis d’espatlla o fascitis plantar retràctil
  •  Recuperació per sobrecàrrega esportiva
  •  Cicatrius postraumáticas o postquirúrgicas de raquis o extremitats
  •  Tendinopatías
  •  Seqüeles neuromusculars
  •  Edemes crònics en celulitis, linfedema

En quins pacients està indicat aquest tractament?

 Excepte aquells que presnetin una columna altament desestructurada o cicatrius molt recents, es pot realitzar en qualsevol tipus de pacient.

Com és el procés?

 Ha d’efectuar-se sempre un diagnòstic molt precís de la patologia a tractar, així com completar-se un estudi de totes les restriccions mio-fascials associades.

Quines mesures han de tenir-se en compte prèviament?

 S’ha d’efectuar un balanç osteomuscular complet.

De quina manera s’aplica?

 S’apliquen diferents braços amb diferents aplicadors, les formes dels quals i dimensions estan adequades a cada zona. Poden tractar-se diferents zones i de manera simultània.

En quin moment es manifesten els resultats?

En general, els resultats es poden notar en finalitzar la sessió o bé a la setmana d’haver-se realitzat el tractament. Els canvis solen ser molt evidents. No obstant això, ha de tenir-se en compte que depenent de si la patologia és aguda o crònica els canvis poden manifestar-se de manera més tardana.