Rendeix al màxim, evita lesions!

DELS ÚNICS ESTUDIS REALITZATS DE LA MÀ DE LA FISIOTERÀPIA ESPORTIVA + BIOMECÀNICA DEL CICLISME,  procés clau per valorar amb exactitut el treball muscular i els processos lesionals del ciclista.

A partir del coneixement de les diferents formes de “bike fitting” i “bike fit” existents des dels anys 90, actuem sobre el ciclista i la bicicleta amb un model personalitzat de biomecànica, de gran base científica. Actualment queda demostrat que els estudis basats en l’antropometría (mesures de segments corporals, estàndards) han quedat fora de l’evidència científica, i per tant, de resultats demostrats i eficients.

Un bon estudi biomecànic, és aquell que permet detectar i modificar les alteracions i deficiències de la relació ciclista-bicicleta, de forma personalitzada, sense caure en un estàndar ja que un grup de ciclistes amb igual altura o pes, poden tenir elasticitats o lesions diferents. No ni ha prou amb un programa informàtic o fórmules numèriques, sinó que cal una observació dinàmica en situació.

La realització d’un estudi biomecànic no és un servei encarat als professionals, sinó que es apte per a tots els nivells de ciclistes que busquen evitar futures lesions i alhora guanyar en eficiencia, eficàcia i per tant potència.

Els estudis diuen que gairebé el 90% dels ciclistes van amb una posició incorrecte, i que a la llarga desenvoluparan algun tipus de lesió o patologia.

A FisioCorporal portem a terme un estudi que ens permet corregir problemes que un software no pot detectar, degut a l’observació dinàmica des de l’ull de la fisioteràpia, com ara una rotació de cadera, una descompensació muscular, o qualsevol problema present o possible en un futur del ciclista.

Treballarem amb un “rodillo” computaritzat, que ens permetrà diferenciar en tot moment una cama de l’altre, donant informació de diferències de treball entre una i altre, i per tant possibles dismetríes, rotacións, mal patró motor.

Tot això podra ser corregit per mitjà de alces, cunyes, col·locació correcte de les cales, posicionament sobre la bicicleta, anteriorització o posteriorització del seient, altura en graus o milímetres de diferència… o fins i tot amb la reeducació del gest tècnic (tipus de medalada: incercial, rodona…)per tal de sumar tots els factors que faran que hi hagi una potenciació de l’eficàcia i eficiència i una gran disminució dels factors de risc i lesió.

Bases de l’estudi biomecànic:

1-buscarem sempre la conjunció idònea entre la bicicleta i el ciclista.

2-Adaptarem sempre la bicicleta a les peculiaritats del cicislta, i no al revés

3-Farem l’estudi sobre la propia bicicleta del ciclista.

4-Per últim, l’estudi biomecànic ha de ser dinàmic i mai estàtic,ja que les mesures estàtiques, del grup dels bikefitting que es fan arreu, a partir de mides amb centímetres o bé programes informàtics, no tenen en compte les variacions i posibles desequilibris posturals, ni les dismetríes o rotacions que es manifesten durant la fase de la pedalada.

ESTRUCTURA DE L’ESTUDI:

  • Enquesta del ciclista: molèsties i lesions: determinació dels seus orígens, objectius…
  • Valoració de la pedalada( traking genoll, valoració muscular…)
  • Goniometría, angles del ciclista…
  • Estudi sobre camilla de capacitat motora del ciclista, possibles dismetríes i/o rotacions de maluc, compensacions…
  • Ajustament gravitacional del ciclista segons la modalitat.
  • Anteriorització/posteriorització  i altura del seient, altura del manillar, plomada làser…
  • Ajustament del l’interface sabata-cala: customizació de les sabates amb correcció de valg i varo, dismetríes/alces i ajustament de cales.
  • Valoració plantar: estudi del peu i el seu comportament dins de la sabata durant el pedaleig, estabilitat propioceptiva…
  • Comparativa amb video-imatge.
  • “Rodillo” computaritzat amb informació a l’ordinador de gràfiques d’eficàcia i eficiencia de la pedalada (aprofitament de la máxima força i rendiment) diferenciant una cama i l’altre de forma independent.

+ info: www.biomecanicadelciclisme.plisweb.com