Ens facilita en temps real l’evolució de les lesions musculars, lligaments i tendons durant el seu procés de curació. Permet portar un control estricte de les qualitats biomecàniques i biològiques desenvolupades durant la rehabilitació de l’esportista, que garanteixi la tornada a l’activitat esportiva en excel·lents condicions.

Els informes ecogràfics,  de ràpida elaboració i emissió, es troben recolzats en estudis quantitatius tenint en compte variables com el grossor, l’àrea, el perímetre, el nivell de ecogenicitat i la textura.

Aquests resultats permeten a l’observador realitzar diagnòstics objectius i fiables.

L’anàlisi de la imatge ecográfica a través de nous programes informàtics ens permet valorar de forma objectiva i quantitativa l’evolució lesional juntament amb l’efectivitat del tractament assignat.

Així doncs, podem actuar de forma molt més precisa sobre la zona lesionada, a partir de l’informació interna del cos que amb l’ecografía aconseguim.