16f15237-e3b5-49eb-9271-f7ef72415b32

QUE ES LA TERAPIA CRANEO-SACRAL

Es tracta d’un sistema de teràpia manual suau i profund  basat en el principi de l’existència d’una pulsació rítmica subtil que emergeix en els teixits i fluids del nucli del cos.

Aquest impuls pot ser sentit com a un moviment respiratori subtil en totes les estructures que componen el sistema Cràneo Sacral (encèfal, medul·la espinal, líquid cefaloraquidi, meninges, ossos cranials, vèrtebres, pelvis i sacre), i es transmet també a tots els òrgans i teixits corporals.

La potència i qualitat amb les quals emergeix i es transmet aquest impuls a tot l’organisme determina el seu estat de salut i vitalitat.

COM FUNCIONA

Durant la sessió el client sent el contacte lleuger de les mans del terapeuta entrenat per escoltar els moviments subtils del cos, els seus ritmes, pulsacions i patrons de congestió i resistència. Aquesta escolta proporciona informació sobre el funcionament de la persona en la seva totalitat.

El terapeuta utilitza les seves mans per reflectir al cos del pacient el patró que està contenint; en fer-ho el cos té l’oportunitat de deixar anar aquest patró restrictiu i trobar una nova forma d’organitzar-se.

El conjunt cos-ment és un sistema que, en rebre la informació correcta, té la capacitat de reequilibrar-se per si mateix.

Seguint aquest principi fonamental, el terapeuta mai no imposa res sobre el cos del client, ni força   el   seu   organisme   a   fer  alguna  cosa  per  a  la  qual  no està preparat. És el mateix sistema del pacient el que porta la directiu del seu procés de curació. El terapeuta Cràneo Sacral sintonitza amb la saviesa interna i la intel•ligència corporal del pacient i segueix les pautes que li indiquen.

Quan s’alliberen les tensions també s’allibera l’energia que abans s’utilitzava per mantenir la contracció. Per tant, un dels beneficis d’aquesta forma de teràpia corporal és augmentar el nostre nivell d’energia, així com també pot produir una relaxació molt profunda.

Una part integral d’aquest treball és la presa de consciència del pacient del seu propi procés vital.

 

A QUI POT BENEFICIAR

La teràpia Cràneo Sacral és tan suau i segura que és apropiada per a persones de totes les edatsdes d’ancians fins a infants i bebès, així com durant l’embaràs i postpart, després d’una operació, un accident o en condicions de fragilitat

En tractar-se d’una teràpia global de tot el cos, pot ajudar les persones amb quasi qualsevol condició, incrementant la seva vitalitat i permetent utilitzar els seus propis recursos d’autocuració.

Terapia craniosacral per a nadons

c83cedf6-c2ca-429b-aa38-4346778a894c

El naixement no és només un procés cranial, també és global, interessa a tot el cos. És el conjunt del sistema corporal el que està sotmès en el procés i per tant cal considerar-lo, sobretot a nivell de la columna vertebral i la pelvis.

El recent nascut ja porta una historia escrita en el seu cos, que és la  que ha viscut dins l’úter com a fetus, i algunes de les coses viscudes poden provocar restriccions de mobilitat de l’estructura que s’està desenvolupant.

Tenint present que el naixement és un dels processos més important de la nostra vida, en el que hem de suportar gran pressions, compressions i tensions durant el viatge a través de la pelvis de la mares, és un moment  en el que hi ha un gran impacte en el crani i la resta del cos del nadó.

Això pot provocar alteracions tissulars en el recent nascut i que es poden traduir en :

-dificultat per dormir, i/o per relaxar-se

-còlics, refluxe

-problemes de succió

-assimetries cranials

-irritabilitat

-torticulis

…i molts més que poden ser detectats en l’etapa de l’escolarització com dificultats psicomotrius, trastorns del son, irritabilitat

El tractament craneal aplicat en els nadons els ajuda a restaurar l’ordre i l’harmonia.

“L’ENFESI DEL TREBALL RADICA EN ACOMPANYAR LA PERSONA A RESTABLIR LA SEVA EXPRESSIÓ DE SALUT”