L’esquelet proporciona reforç i estructura al nostre cos. Les articulacions son les àrees d’unió entre ossos i aporten flexibilitat a l’esquelet.

En una articulació, els ossos no tenen contacte directe, sino que estan amortiguats per cartílegs, membranes i líquid sinovial.

El pas dels anys és irremediable i amb l’edat apareixen algunes enfermetats degeneratives, Es perd massa òssea, especialment les dones després de la menopausia, ija que els ossos perden calç i altres minerals. Per això poden aparèixer problemàtiques com ara l’artrosis, artritis, reuma o similars

que poden provocar un empitjorament de la qualitat de vida. A tot això s’hi ha d’afeigir la fatiga crònica i la fibromiàlgia tant conegudes actualment i tan incompreses en molts dels casos.

ALQVIMIA ha fet específicament un tractament per abordar totes aquestes patologies, enfermetats habituals tan anomenades.

El protocol s’inicia exfoliant la zona( si és necessari tot el cos) amb sals del mar mort i  olis esencials específics pel dolor i l’inflamació,

seguidament s’aplica un plasma de fang del mar mort amb aquests mateixos olis esencial i quan es retira tot plegat s’inicia un massatge

per relaxar, combatre el dolor, energitzar i tonificar amb un preparat especific pel dolor, tot això sense passar gens de fred gràcies

a l’utilització d’una manta elèctrica ( aclariment per la gent sensible al fred).