En un món ple de presses, nervis i estrés el nostre cos es torna més fràgil i la nostre ment més sensible.

L’estrés es la causa més important d’envelliment cel.lular i degeneració neuronal, és causant d’un munt de patologies

ara ja conegudes com a “mals cotidians”,migranyes, sobrecarregues musculars, estrenyiment, d’eficit d’atenció,

pèrdua de memoria, problemes a la pell, i així un llarg etcètera.

Eliminar l’estrés és crear un espai de salud i benestar profund indispensable per poder regenerar el nostre cos i ment

i sentir-nos amb forces per afrontar  totes les desicions  i treballs del nostre dia a dia

ALQVIMIA ofereix un tractament que consisteix en un protocol anti-estrés corporal  i l’opció d’un tractament facial nutritiu

mentre dura l’exposició als fangs relaxants(20 min.). El tractament facial pot cambiar-se per 20 minuts de reflexologia,

massatge a les mans, cervicals etc…