Una contractura muscular consisteix en un augment del tò muscular de manera persistent i involuntaria.

En alguns casos es deu a un excés de treball d’un grup muscular en concret, un sobreesforç puntual…i la

contractura és localitzada. En altres casos, les contractures més freqüents es presenten quan s’obliga a un grup muscular

a realitzar un esforç pel qual no està preparat. Altres causes son les posicions estàtiques durant molt temps, l’ ansietat

l’estrés…

El tractament oxigenant muscular descontracturant d’ALQUIMIA, oxigena el teixit muscular, calma la zona afectada i deixa

una increible sensació de benestar i alliberament del dolor gràcies al seu protocol d’exfoliació amb sal del mar mort i poderoses

esencies antiàlgiques, l’aplicació de fangs que remineralitzen i reconstitueixen els teixits i el massatge final amb tècniques

de relaxació i descàrrega muscular.