Alberto Losada del Katusha Team com ja es habitual, passa per FisioCorporal a posar a punt les seves bicicletes amb l’estudi biomecànic del ciclisme de Guillem Canadell, i segueix un tractament de Fisioteràpia per tal d’estar en plenes condicions alhora d’afrontar la propera temporada.

www.biomecanicadelciclisme.plisweb.com